» 
Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020

Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020

Không còn nghi ngờ gì nữa, đại dịch COVID-19 đã có tác động đáng kể đến chương trình Di trú tay nghề 2019-20. Tuy nhiên, đại dịch toàn cầu không phải là sự kiện lớn duy nhất ảnh hưởng đến chương trình năm ngoái.

Bộ Di trú Úc trả lời thắc mắc về chương trình di trú trong thời gian tới

Bộ Di trú Úc trả lời thắc mắc về chương trình di trú trong thời gian tới

Những thay đổi về di trú Úc cần lưu ý trong năm 2020

Những thay đổi về di trú Úc cần lưu ý trong năm 2020