100 từ tiếng lóng của người Úc hay sử dụng mà bạn nên biết

100 từ tiếng lóng của người Úc hay sử dụng mà bạn nên biết

Tiếng lóng của người Úc gần như là một ngôn ngữ riêng biệt. Người ÚC (Aussie) rất thích chơi chữ và thường dùng những từ được rút gọn để giải thích mọi thứ. Mặc dù có nguồn gốc từ tiếng Anh của người Anh nhưng tiếng anh của người Úc đã phát triển và biến đổi thành một loại ngôn ngữ thú vị của riêng mình.

30 Mẫu câu giao tiếp tiếng anh khi nhập cảnh

30 Mẫu câu giao tiếp tiếng anh khi nhập cảnh

Những từ lóng người Úc sử dụng cực nhiều mà bạn có thể muốn biết!

Những từ lóng người Úc sử dụng cực nhiều mà bạn có thể muốn biết!

1