ÚC: Vaccine Covid-19 có thể có sớm hơn dự kiến

ÚC: Vaccine Covid-19 có thể có sớm hơn dự kiến

Paul Kelly nói: “Tôi rất hy vọng về một loại vắc-xin. "Sẽ không mất nhiều năm." Tôi thực sự hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy một khoảng thời gian ngắn hơn bình thường.

Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

Victoria sẽ đón Giáng sinh như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành?

Victoria sẽ đón Giáng sinh như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành?