Ông Trump: Giám đốc CDC sai lầm khi nói khẩu trang hiệu quả hơn vaccine Covid-19
Ông Trump: Giám đốc CDC sai lầm khi nói khẩu trang hiệu quả hơn vaccine Covid-19

Tin mới nhất