» 

Chuyện tình mẹ đơn thân Việt lấy chồng Pháp: 'Con gái góp vào hạnh phúc vợ chồng'

Chuyện tình mẹ đơn thân Việt lấy chồng Pháp: 'Con gái góp vào hạnh phúc vợ chồng'

Trước khi nên duyên vợ chồng với anh Florian Casagrande, chị Nguyệt là mẹ đơn thân. Với anh, có 2 người yêu thương và chăm sóc là bản thân anh "đang lãi lớn".